Christel Lynch – Folkhälsomyndigheten

Christel Lynch jobbar på Folkhälsomyndigheten med kommunikation och stöd i området psykisk hälsa. Målet med arbetet är att fler skall lära sig om psykisk hälsa och vad som påverkar den runt om i samhället. Vad gäller målgruppen äldre personer i samhället så har Christel arbetat i ett projekt som utredde effekten av användningen av digital teknik bland äldre. Fem myndigheter deltog i projektet och de kom bland annat fram till att forskningen visar att kunskap kring att lära sig använda dator och ny teknik verkligen kan minska ensamhet bland äldre. En annan slutsats var att det finns mycket som kan och behöver göras för att äldre skall få ökad tillgång till teknik och därmed information och digitalt innanförskap.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *