Bengt Gran

Bengt Gran

Ordförande Tekniska föreningen i Helsingborg

”- Jag är själv snart där ,70+, efter nästan ett halvt sekel som elkraftsingenjör!

Det är spännande att få delta i en process att göra den digitala revolutionen tillgänglig för äldre medborgare med olika bakgrund. Min undran är kan man bygga robusta system som har garanterad funktion i alla lägen. Väl så viktigt är att fundera över är, för vem bygger vi systemen ? För medborgarna eller beslutsfattarna? Målsättningen att öka delaktigheten i ett samhälle i utveckling dels ur demokratifrågor dels att man som äldre är delaktig i ett ständigt lärande om utvecklingen. Ofta är det så att man blir kvar i den verklighet som rådde när man var aktiv. Det faktum att man för in problemställningen på dagordningen och driver processen känns det väldigt inspirerande – att få vara med och fundera hur man kan komma vidare …………..

Vårens händelser är väl också en god anledning att fundera kring dessa frågeställningar när vi ber den äldre befolkningen isolera sig från övriga, Det var så det blev men det var nog inte riktigt så man sa? ”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *